Протокол Конференції ФРСУ 21.12.2013р

Протокол 

Конференції ФРСУ

21.12.2013р. м. Київ

Голова засідання                                                         Левченко В.В.
Секретар                                                                         Гридько Є.Л.

Голова рахувальної комісії Шихотаров Д.Ф

Зареєстровані і присутні представники обласних ФРС – 19 областей з 24. Кворум присутній. Конференція легітимна.

Голова рахувальної комісії – запропоновано кандидатуру Шихотарова Даміра. Одноголосно.

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося –0

Головою рахувальної комісії обрано Шихотарова Даміра.

Запропоновано порядок денний:

 1. Звіт Президента ФРСУ

 2. Звіт Дисциплінарної комісії

 3. Розгляд проекту Статуту ФРСУ

 4. Зміни в складі Президії ФРСУ

 5. Вибори віце-президента ФРСУ

 6. Звіт керівника контрольно-ревізійної комісії

 7. Звіти керівників напрямків риболовного спорту.

 8. Різне

«За» - 38

«Проти» - 0

Рішення прийняте.

1. Звіт Президента ФРСУ Віталія Васильовича Левченка за роботу, що було зроблено у 2012-2013 роках.

Слухали: Звіт Президента ФРСУ Віталія Васильовича Левченка за роботу.

Слухали: Президента ФРСУ Віталія Васильовича Левченка щодо питання про поведінку та дії О. Страшного.

Слухали: Страшного Олексія про дії ФРСУ та власні дії.

Слухали: Щевича Івана щодо норм поведінки на змаганнях та норм Уставу та Правил змагань.

Запропоновано вважати роботу Президента ФРСУ задовільною.

«За» - 37

«Проти» - 0

Утрималося –1 (Іван Щевич)

2. Звіт Дисциплінарної комісії

У відсутності Голови Дисциплінарної комісії Терещука О.В доповідь робить Президент ФРСУ Левченко В.В про поведінку О. Страшного та його дії у відношенні ФРСУ.

Слухали: Левченко В.В

Слухали: Шимків Л. (ТОФРС)

Слухали: Овелько А. (ЧФРС)

Слухали: Карпенко Ю. (ВФРС)

Слухали : Страшного О. (ЗОФРС)

Слухали : Сиротенка С. (ФРСХО)

Слухали: Щевича І. (РОФРС)

Слухали: Коноваленка О. (ХОФРС)

Слухали: Бойко Ю. (НОФРС)

Слухали: Волинець І (КОФРС)

Запропоновано:

 1. Виключити Страшного О. з членів ФРСУ із членів Федерації за дії, що суперечать меті та завданням Федерації.

 1. Прийняти умови О. Страшного – відмінити рішення Президії щодо попередження та дискваліфікації, та виплатити матеріальну компенсацію.

 1. Відмінити рішення Президії щодо покарання О. Страшного та його дискваліфікації. У той же час зобов’язати Страшного О. відмовитися від матеріальних претензій до ФРСУ та зобов’язати припинити судові розгляди по даній справі. У випадку відмови О. Страшного підкоритися вимогам Конференції – прийняти рішення про виключення О. Страшного з членів ФРСУ.

 1. Пропозиція А. Страшного – не приймати ніяких рішень.

 1. Виключити О. Страшного з ФРСУ за власним бажанням.

Запропоновано: перенести голосування по А. Страшному на кінець засідання.

3. Обговорення Нової редакції Статуту ФРСУ

Слухали: Пропозицію О. Страшного щодо перейменування ФРСУ у ГО Всеукраїнська ФРСУ. Уточнення – пропозиція не є суттєвою.

Слухали: В. Левченка

Ст.2 - Пропозиція - виключити статтю 2.4 з Проекту

«За» - 37

«Проти» - 0

Утрималося –1 (Черкаська)

Ухвалили: виключити статтю 2.4 з Проекту

Ст 3.1. строка 2 – виключити фразу «зокрема його підрозділом ФІПС».

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося –0

Ухвалили: внести зміни у Статтю 3.1 шляхом виключення фрази «зокрема його підрозділом ФІПС»

Ст. 5.4 – змінити фразу «регіональна федерація» на «регіональну федерацію або осередка»

«За» - 37

«Проти» - 0

Утрималося –1 (Ровенська, Щевич І.)

Рішення прийнято.

Ст 5. 6 виключити фразу «регіональний член ФРСУ»

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося –0

Рішення прийнято.

Ст.12.1

Пропозиція проводити Конференцію не рідше 1 разу на рік.

«За» - 6

«Проти» - 32

Утрималося –0

Рішення не прийнято, пункт залишено у варіанті Проекту.

Стаття 12.3.4

Пропозиція забрати з фрази «розгляд та затвердження звіту комісії ревізійної, річного фінансового звіту та річного бюджету» фрази «річного бюджету».

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося –0

Рішення прийнято.

Ст. 12.3.6 – пропозиція викреслити фразу «членів президії ФРСУ».

Ст.12.3.9 – додано пункт Подання та обрання членів Президії ФРСУ.

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося –0

Рішення прийнято.

Ст. 17.1

Замінити фразу «абсолютна більшість» на фразу «проста більшість»

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося –0

Рішення прийнято.

Ст 19.2 Замінити фразу «10 членів» на фразу «обраних членів Президії , кількість яких визначається на звітно-виборчій конференції»

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося –0

Рішення прийнято.

Ст.20.2.8

Пропозиція – змінити формулювання.

Ухвалили - залишити пункт в силі.

«За» - 36

«Проти» - 2 (ЗОФРС)

Утрималося –0

Рішення прийнято.

Ст. 20. 9

Змінити існуючу у проекті Статуту на «За поданням керуючих напрямків дисциплін риболовного спорту, затверджувати Президією склади збірних команд України».

«За» - 37

«Проти» - 0

Утрималося –1(ФРСХО, С. Сиротенко)

Рішення прийнято.

Ст. 24.1. Об’єднати пункти 24.1 та 25.2шляхом додавання до 24.1 фрази «що діє між засіданнями Президії ФРСУ».

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося –0

Рішення прийнято.

Ст. 27.3 Пропозиція перенести пункт 27.3 у попередню статтю і надати нумерацію 26.1.7

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося –0

Рішення прийнято.

Ст. 27.2 Пропозиція змінити формулювання на «Звільнення з займаної посади відбувається рішенням Президії за поданням Президента ФРСУ згідно чинного законодавства України»

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося –0

Рішення прийнято.

Ст. 28.1 Пропозиція змінити формулювання на «..яка є громадянином України та членом ФРСУ»

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося –0

Рішення прийнято.

Ст. 28.2 Пропозиція збільшити строк подання кандидатури Президента до 30 днів (у проекті 10 днів).

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося –0

Рішення прийнято.

Ст. 28.2 Пропозиція додати фразу « Президент ФРСУ обирається простою більшістю голосів»

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося –0

Рішення прийнято.

Ст. 29.1 Пропозиція змінити формулювання на «..яка є та членом ФРСУ» (без уточнення громадянства віце-президента)

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося –0

Рішення прийнято.

Ст. 29.3 Пропозиція додати фразу «віце-президент обирається простою більшістю голосів на 4 роки».

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося –0

Рішення прийнято.

Ст.30 п. 1 замінити «затвердженого Президією» на «затвердженого Конференцією»

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося –0

Рішення прийнято.

Ст.30 п. 5 – Пропозиція вилучити, як дублюючий.

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося –0

Рішення прийнято.

Ст. 30 п. 4.1. Пропозиція додати фразу «не менше 5 осіб».

«За» - 33

«Проти» - 5

Утрималося –0

Рішення прийнято.

Ст. 30 п. 4.2. Пропозиція додати фразу «не менше 3 осіб».

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося –0

Рішення прийнято.

Ст. 30 п. 4.3. Пропозиція додати фразу «не менше 4 осіб».

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося –0

Рішення прийнято.

Ст.31.9 замінити на 31.7 (виправлено помилку).

Ст. 31.8 и Ст. 31.9 ввести, перенісши пункти 32.1, та 32.1

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося –0

Рішення прийнято.

Ст. 32.3 пропозиція додати пункт 32.3 у формулюванні «Ревізійна комісія підзвітна Конференції»

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося –0

Рішення прийнято.

Розділ 8, статті 34, 35

Пропозиція – залишити розділ 8, але доопрацювати його.

«За» - 26

«Проти» - 8

Утрималося –0

Рішення прийнято. Доробити розділ 8, ст.34, 35.

Ст. 34.1 – Виключити з формулювання фразу «За дорученням Президії ФРСУ».

«За» - 35

«Проти» - 0

Утрималося –3

Ст. 34.2 – Пропозиція додати фразу у редакції «члени дисциплінарної комісії НЕ можуть..» і далі по тексту.

«За» - 36

«Проти» - 2

Утрималося –0

Рішення прийнято

Ст. 34.3. Пропозиція замінити у фразі «члени Дисциплінарної комісії обираються Президією» на «члени Дисциплінарної комісії обираються Конференцією»

«За» - 34

«Проти» - 0

Утрималося –4

Ст. 35.3 – виключити.

«За» - 36

«Проти» - 0

Утрималося –2

Рішення прийнято

Ст. 37.3 – пропозиція залишити статтю (пункт статті) у тій редакції, яка вона є у Проекті.

«За» - 34

«Проти» - 2

Утрималося –2

Рішення прийнято

Ст. 37.3 – пропозиція прийняти статтю у редакції «Рішення ФРСУ може видаватися як наказ на додаток до дисциплінарної комісії»

Проект Статуту ФРСУ зі внесеними під час Конференції змінами поставлено на голосування

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося –0

Статут ФРСУ у редакції від 21.12. 2013 прийнято.

Пропозиція: Найближчим часом зібрати Конференцію для розгляду питань по утвердженню складу дисциплінарної комісії, розробки затвердження положення дисциплінарної комісії, затвердження положення суддівської колегії та доопрацювання Статуту ФРСУ.

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося –0

Рішення прийняте.

 1. Зміни у складі Президії ФРСУ та комісій ФРСУ – з складу Президії вибувають Шимків Любомир та Руденко Сергій у зв’язку з сімейними обставинами та власним бажанням.

Запропоновано кандидатуру у склад Президії Сендегу Тараса Романовича

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося –0

Затверджено члена Президії ФРСУ Сендегу Т.Р.

Запропоновано кандидатуру у склад Президії Копчака Сергія

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося –0

Затверджено члена Президії ФРСУ Копчака С.

Запропоновано кандидатуру у склад розробників Положення про Дисциплінарну комісію - Сендегу Тараса.

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося –0

Затверджено кандидатуру Сендеги Тараса у склад розробників Дисциплінарної комісії.

Запропоновано кандидатуру на посаду віце-президента ФРСУ – Терещука О.

«За» - 35

«Проти» - 0

Утрималося –3

Затверджено віце-президента ФРСУ Терещука О.

5. Звіт та оцінка ведучих напрямків ФРСУ за 2012-2013 роки

Слухали: Звіт керівника контрольно-ревізійної комісії Шихотарова Даміра Фарідовича.

Запропоновано вважати роботу керівника КРК Шихотарова Д.Ф задовільною.

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося – 0.

Ухвалили - вважати роботу керівника КРК Шихотарова Д.Ф задовільною.

Слухали: Звіт в. о керівника спінінгового напрямку з берегу Чебана Кирила Івановича 

Запропоновано вважати роботу керівника спінінгового напрямку з берегу задовільною.

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося – 0.

Ухвалили: вважати роботу в.о. керівника спінінгового напрямку з берегу задовільною

Запропоновано кандидатуру Чебана Кирила Івановича на посаду керівника спінінгового напрямку з берегового спінінгу.

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося – 0.

Ухвалили: затвердити кандидатуру Чебана Кирила Івановича у якості керівника спінінгового напрямку.

Запропоновано: Чебан К.І запропонував ввести окрему дисципліну – ловлю форелі спінінгом з берега та керівником напрямку обрати Ускова Валентина.

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося – 0.

Ухвалили: ввести окрему дисципліну - ловлю форелі спінінгом з берега та керівником напрямку назначити Ускова Валентина.

Слухали: Звіт керівника спінінгового напрямку з човна Коноваленка Олега

Запропоновано вважати роботу керівника спінінгового напрямку з човна задовільною.

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося – 0.

Ухвалили: вважати роботу керівника спінінгового напрямку з човна задовільною.

Слухали: Звіт в.о. керівника поплавкового напрямку Борсука Дмитра.

Запропоновано вважати роботу в.о керівника поплавкового напрямку задовільною.

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося – 0.

Ухвалили: вважати роботу керівника поплавкового напрямку задовільною.

Запропоновано: затвердити в.о керівника поплавкового напрямку Борсука Д. у якості керівника поплавкового напрямку.

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося – 0.

Ухвалили: затвердити в.о керівника поплавцевого напрямку Борсука Д. у якості керівника поплавцевого напрямку.

Слухали: Звіт керівника фідерного напрямку Євгена Буглака. 

Запропоновано вважати роботу керівника фідерного напрямку задовільною.

«За» - 37

«Проти» - 1 (Іван Щевич)

Утрималося –0.

Ухвалили: вважати роботу керівника фідерного напрямку задовільною.

Слухали: Звіт керівника напрямку з зимової ловлі Левченка Віталія Васильовича. 

Запропоновано вважати роботу керівника напрямку з зимової ловлі задовільною.

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося – 0.

Ухвалили: вважати роботу керівника напрямку з зимової ловлі задовільною.

Слухали: Звіт керівника напрямку з лову коропа Бугая О. 

Запропоновано вважати роботу керівника напрямку з лову коропа задовільною.

«За» - 38

«Проти» - 0

Утрималося – 0.

Ухвалили - вважати роботу керівника напрямку з ловля коропа Бугая О. задовільною.

 1. Слухали: О.Страшного щодо свого бачення ситуації стосунків з ФРСУ.

Слухали : Сендега Т.Р щодо юридичних роз’яснень, який вказав, що з запропонованих тільки перший варіант (виключення О. Страшного) може мати юридичну силу.

Запропоновано:

Виключити Страшного О. з членів Федерації риболовного Спорту України за дії, що суперечать меті та завданням Федерації.

«За» - 30

«Проти» - 3

Утрималося –5

Рішення прийняте.

Голова засідання                                                         Левченко В.В.


Секретар                                                              
Гридько Є.Л.